سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۶
بخش اول از مجموعه اقدامات شاخص شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند طی 2 سال اخیر
بخش اول از مجموعه اقدامات شاخص شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند طی 2 سال اخیر


مطالب مرتبط