سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۶/۱۹
اقدامات شاخص شهرداری پرند در حوزه عمرانی طی 2 سال اخیر
اقدامات شاخص شهرداری پرند در حوزه عمرانی طی 2 سال اخیر

سومین و آخرین بخش از گزارش اقدامات شاخص شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند در حوزه عمرانی و توسعه زیرساخت هامطالب مرتبط