سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۰۲/۱۱
بازتاب نهضت آسفالت شهرداری پرند در صدا و سیما
بازتاب نهضت آسفالت شهرداری پرند در صدا و سیما

 گزارش بخش خبری شبکه 5 و گفتگو با دکتر اله یاری شهردار پرند در خصوص اقدامات گسترده شهرداری برای آسفالت خیابان های اصلی و فرعی

 

 

 

 

 مطالب مرتبط