سال مهار تورم و رشد تولید یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۲
۱۴۰۱/۱۰/۱۰
تداوم تعمیر و بازسازی مخازن زباله شهر پرند

160 مخزن طی یک ماه تعمیر شد

تداوم تعمیر و بازسازی مخازن زباله شهر پرند

شهردار پرند از تعمیر بیش از 160 مخزن زباله طی یک ماه اخیر خبر داد و گفت: روند تعمیر مخازن معیوب زباله با هدف خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و صرفه جویی در هزینه ها با جدیت در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ دکتر اله یاری در این خصوص بیان داشت: مخازن زباله که به مرور زمان فرسوده و یا معیوب می شوند، حدالامکان مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته و مجددا به چرخه جمع آوری زباله در سطح شهر باز گردانده می شوند.

شهردار پرند افزود: تعمیر مخازن زباله از سوی معاونت خدمات شهری و در کنار نوسازی و خرید مخازن جدید صورت می گیرد و تاجایی که امکان داشته باشد سعی در  صرفه جویی و استفاده از امکانات موجود را داریم.

دکتر اله یاری همچنین به جانمایی و نصب بیش از 500 جایگاه مخزن در مناطق تحت مدیریت شهرداری اشاره کرد و گفت: با تعویض و نصب جایگاه های جدید مخازن، نسبت به ساماندهی و سهولت جمع آوری زباله اقدامات لازم صورت پذیرفته استمطالب مرتبط