سال مهار تورم و رشد تولید چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
۱۴۰۱/۰۸/۲۱
سیمای ورودی شهر پرند زیباتر شد

تکمیل و نورپردازی المان ورودی پرند

سیمای ورودی شهر پرند زیباتر شد

المان ورودی شهر پرند به همت شهرداری تکمیل و نورپردازی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری پرند؛ نصب، تکمیل و نورپردازی المان ورودی شهر، با هدف زیباسازی و بهبود سیمای بصری شهر اجرا شد.

با رویکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر پرند، تاکنون المان های متعددی در سطح شهر به همت مدیریت شهری نصب و همچنین اقدامات اساسی برای روشنایی ورودی و معابر شهر صورت گرفته است.مطالب مرتبط