سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین جمعه ۰۷ بهمن ۱۴۰۱
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
احداث و افتتاح نخستین زمین چمن مصنوعی فاز 6 شهر پرند
احداث و افتتاح نخستین زمین چمن مصنوعی فاز 6 شهر پرند

احداث و افتتاح نخستین زمین چمن مصنوعی فاز 6 شهر پرند

 

 

 

 

 مطالب مرتبط