سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲
۱۴۰۱/۰۸/۱۵
روند احداث و افتتاح سوله مرکز فوریت های 137 شهرداری پرند
روند احداث و افتتاح سوله مرکز فوریت های 137 شهرداری پرند

روند احداث و افتتاح سوله مرکز فوریت های 137 شهرداری پرند

 

 

 

 

 مطالب مرتبط