سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳
ردیف عنوان شماره
۱ پروژه لکه گیری و درزگیری آسفالت معابر فاز ۳ ۰۱۱۳۷۹
۲ تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در حوزه عملیات راهبردی آتش‌نشانی شهرداری پرند ۱۱۳۸۴
۳ لکه گیری و درزگیری آسفالت معابر فاز ۳ ۰۱۱۳۷۹
۴ دستگاه ست نجات هیدرولیکی آتش نشانی ۰۱۴۱۸
۵ خرید تجهیزات مورد نیاز آتش نشانی  و وسایل ایمنی ۰۱۴۱۹
۶ احداث خوابگاه ورزشی در فاز شش ۰۱۹۶۹
۷ نگهداری فضای سبز در فازهای صفر و یک  شهر پرند ۰۱۱۴۴۸
۸ واگذاری تامین نیروی انسانی آتش نشانی ۱۱۳۸۴
۹ پروژه تکمیل ساختمان شهرداری پرند ۰۱۶۰۲
۱۰ خرید یک دستگاه ست هیدرو لیکی نجات آتش نشانی ۰۱۴۱۸
۱۱ پروژه بازار روز فاز ۶ شهر پرند ۰۱۶۰۱
۱۲ اجرای پروژه آسفالت  معابر شهر پرند تیرماه ۱۴۰۰ ۳۰
۱۳ پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز ۳ شهر پرند ۰۱۴۰۷
۱۴ رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله فاز ۳ شهر پرند خرداد ۱۴۰۱ ۰۱۱۵۹
۱۵ اجرای پروژه جدول گذاری معابر شهر پرند خرداد ۱۴۰۱ ۰۱۲۳۳
۱۶ اجرای پروژه کفپوش و پیاده رو سازی معابر شهر پرند خرداد ۱۴۰۱ ۰۱۲۳۴
۱۷ رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله شهر پرند ۰۱۱۵۹
۱۸ اجرای پروژه درزگیری و لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند ۰۱۲۳۲
۱۹ اجرای پروژه آسفالت و روکش آسفالت  معابر شهر پرند ۰۱۱۶۸
۲۰ انجام بیمه گروهی پرسنل شهرداری پرند ۰۱۱۶۰
۲۱ پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز ۳ شهر پرند ۰۰۲۶۳۴
۲۲ خط کشی ترافیکی معابر سطح شهر پرند ۰۰۲۴۰۲
۲۳ خرید وسایل بازی کودکان ، ست ورزشی و تجهیزات پارکی ۰۰۲۴۰۸
۲۴ خرید یک دستگاه  ست هیدرو لیکی نجات آتش نشانی ۰۰۱۷۳۳
۲۵ برون سپاری خدمات پیشگیری از سد معبر و اجرائیات ۰۰۲۱۱۳
۲۶ احداث پارک بانوان ۰۰۲۳۹۷
۲۷ انجام پروژه مطالعات فاز صفرو یک دریاچه مصنوعی شهر پرند ۰۰۲۱۱۸
۲۸ خرید و نصب علائم ترافیکی سطح شهر پرند ۰۰۲۱۱۵
۲۹ رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله شهر پرند ۰۰۲۱۲۴
۳۰ اجرای پروژه احداث بازار روز میوه و تره بار فاز ۳ شهر پرند ۰۰۲۱۲۶
۳۱ اجرای پروژه احداث و ساخت سوله سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهر پرند ۰۰۲۱۱۴
۳۲ اجرای پیست تریال موتور سواری شهر پرند ۰۰۲۱۲۰
۳۳ اجرای پروژه آسفالت و لکه گیری معابر فاز دو شهر پرند ۰۰۱۹۴۸
۳۴ اجرای پروژه آسفالت و لکه گیری معابر فاز صفر شهر پرند ۰۰۲۱۲۸
۳۵ احداث زمین چمن مصنوعی ۰۰۱۹۴۳
۳۶ کفپوش و پیاده رو سازی معابر فاز یک شهر پرند از محل اعتبارات داخلی ۰۰۱۹۳۹
۳۷ آسفالت و لکه گیری فاز دو شهر پرند از محل اعتبارات داخلی ۰۰۱۹۴۸