سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

معرفی شهر پرند

شهر جدید پرند

شهرهای جدید به عنوان رویکردی نو در نظام مدیریت توسعه سکونت‌گاهی ایران مطرح بوده و علی‌رغم همه چالش‌ها و انتقادات پیش روی، سیری به نسبت موفق در پاسخگویی به سرریز جمعیتی شهرهای مختلف کشور طی نموده و اهداف کلیدی و موثری را  در این عرصه جهت‌گیری کرده‌اند.

از این روی با تصویب شورای عالی شهر سازی و معماری تهران در شهریور ماه سال 1377، طرح شهر جدید پرند توسط مهندسین مشاور اسکو ایران با چشم انداز جمعیت هشت هزار  و 548 نفری و در مساحتی هزار و 467 هکتاری هکتار با تراکم ناخالص پیشنهادی 90 نفر در هکتار و تراکم خالص مسکونى پیشنهادى  216نفر در هکتار با مساحت ناحیه‌ صنعتى 150 هکتاری، فعالیت‌های خود را در چارچوب اساسنامه شروع نمود.

این شهر که با عنوان پایتخت مسکن مهر شناخته می‌شود در 33 کیلومتری جنوب‌غربی شهر تهران، هم مرز با شهرستان زرندیه در استان مرکزی و در مسیر آزاد راه تهران- ساوه واقع شده‌ و اراضی آن از نظر جذب انرژی، دفع آب‌های سطحی و امکانات ارتباطی از شیب متوسط نسبتا مناسبی برخوردار است. در این زمینه بیشترین و کمترین شیب اراضی در جهت شمال به جنوب برابر صفر تا 1/1 درصد و در جهت شرق به غرب برابر صفر درصد است.

 

اهداف طرح شهر جدید پرند

 

الگوی توسعه شهر

برای تهیه و ارزیابی الگوی مناسب توسعه شهر جدید پرند، فاکتورهای چهارگانه ذیل در کنار معیارهای طراحی و برنامه ریزی مورد توجه طرح توسعه و عمران بوده اند:

 

ضمن آن‌که احکام ذیل به منظور دستیابی به الگوی مناسب توسعه شهری و با اتکا بر اصول و معیارهای برنامه‌ریزی تفصیلی و طرح توسعه شهری پرند، استخراج شده اند:

 

فرصت های سرمایه گذاری شهر پرند
خدمات الکترونیک شهرسازی و شهروندی

ناحیه صنعتی شهر جدید پرند

ناحیه صنعتی شهر جدید پرند با350  هکتار امکانات زیر بنایی همراه با ویژگی‌های یک منطقه صنعتی جدید در نزدیک‌ترین نقطه شهر تهران مکان یابی شده است. همجواری این ناحیه با فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و نمایشگاه اکسپو، می‌تواند نقش بسزایی در فعالیت‌های صنعتی، تجاری و بازرگانی منطقه ایفا نماید.

ناحیه صنعتی پرند شامل سه بخش می شود:

 

مزیت‌های ناحیه صنعتی شهر جدید پرند