سال جهش تولید با مشارکت مردم جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳

شورای اسلامی شهر پرند

محمد محمدنیا
رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری
حسین قهرمانی
نایب رئیس شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز
رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز
بهرام رستمی
رئیس کمیسیون عمران ، برنامه و بودجه
مینا جعفری
سخنگویی شورای اسلامی شهر پرند
رئیس کمیسیون بهداشت و بانوان
محمد جواد گودرزی
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
حسین کسمرادی
رئیس کمیسیون حقوقی، ورزش و جوانان

شهر پرند با توجه به تازه تاسیس بودن خود، علی رغم انتخابات های سراسر کشور، سومین دوره شورای اسلامی شهر را تجربه می کند. شهر پرند با اسنتاد به آخرین سرشماری جمعیت که در سال 1395 انجام شد، 7 نماینده در شورای اسلامی شهر دارند.
شهروندان گرامی پرند برای نخستین بار در تاریخ 24 خرداد 1392 به پای صندوق های رای رفتند و نمایندگان خود را در شورای اسلامی شهر انتخابات کردند. دوره دوم انتخابات نیز در 29 اردیبهشت 1396 برگزار گردید.

در خرداد ماه سال 1400 و در سومین دوره انتخابات، مردم انقلابی و همیشه در صحنه پرند با حضور پرشور خود برگ زرین دیگری را رقم زده و خادمان خود را به پارلمان شهری فرستادند.


مصوبات شورای شهر

اخبار شورای شهر