سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱

معاونت فنی و عمرانی

متن درباره معاونت فنی و عمرانی اینجا می آید.


مهندس محمد تاجیک

جناب آقای مهندس محمد تاجیک معاونت فنی و عمرانی شهرداری پرند را برعهده دارند.

تحصیلات: 

سوابق کاری:

 

اخبار مرتبط