سال مهار تورم و رشد تولید چهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲

معاونت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

معاونت امور اجتماعی، فرهنگی و ورزشی شهرداری یکی از معاونت‌های پنج گانه شهرداری پرند است که به ‌طور ویژه و عمده بر موضوع‌ها و ماموریت‌های شهرداری در سه حوزه فرهنگ، امور اجتماعی و توسعه ورزش فعالیت دارد.

معاونت مذکور برای پیش‌برد ماموریت‌ها و فعالیت‌هایش متشکل از هشت اداره روابط عمومی، فرهنگی، سلامت و آموزش شهروندی، بانوان، ورزشی، ایثارگران، آسیب‌های اجتماعی و رفاهی است که می‌توان در خصوص شرح وظایف کلان این نهاد شهری به؛ توسعه و توزیع محصولات خدمات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، آموزش و توانمندسازی، توسعه زیرساخت‌ها، شبکه سازی و جلب مشارکت‌های مردمی اشاره کرد.

نهادها و مراکز متعدد خدمات اجتماعی، فرهنگی و ورزشی تحت نظارت:

 


محمد محسن درختی

محمدمحسن درختی متولد سال 1364 فارغ التحصیل رشته کارشناسی علوم ارتباطات گرایش روزنامه نگاری و کارشناسی ارشد جامعه شناسی گرایش جمعیت شناسی است.

جوان‌ترین معاون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری پرند با رویکرد مشارکت همگانی، هویت بخشی به شهر، شناسایی آسیب‌های اجتماعی و نقاط بی دفاع شهری همراه با ارائه راه حل علمی و عملی برای مداخله و مواجهه منطقی با آن‌ها، توسعه طرح آپارتمان نشینی همراه با مشارکت شهروندان، توانمندسازی ساکنان هم سو با طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌پذیری کالبدی، راه‌ اندازی دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی به منظور ارتقای کیفیت زندگی؛ از اواخر مهر ماه مشغول به خدمت رسانی به شهروندان است.

سوابق فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی

 

اخبار مرتبط