سال جهش تولید با مشارکت مردم شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شهردار شهر پرند

سعید پایبند
با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر به عنوان سرپرست شهرداری پرند انتخاب شد.

تحصیلات:

سوابق اجرایی:


اخبار شهردار


شهرداران سابق
سعید آگشته
سعید آگشته
متولد بهمن ۱۳۵۳
ارشد شهرسازی، برنامه ریزی شهری
مدت خدمت: ۸ ماه از دی ۱۳۹۷
سید کاظم میری آشتیانی
سید کاظم میری آشتیانی
متولد مهر ۱۳۴۱
دیپلم اقتصاد
مدت خدمت: ۹ ماه از آذر ۱۳۹۶
شفا نظرپور
شفا نظرپور
متولد مرداد ۱۳۴۹
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران
مدت خدمت : ۱۰ ماه از آبان ۱۳۹۵
علی یحیی پور
علی یحیی پور
متولد آذر ۱۳۴۹
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدت خدمت : ۱۸ ماه از اسفند ۱۳۹۳
بهروز کاویانی
بهروز کاویانی
متولد آذر ۱۳۵۳
لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدت خدمت : ۱۴ ماه از شهریور ۱۳۹۲
فتحعلی همتی
فتحعلی همتی
متولد آذر ۱۳۴۱
لیسانس مدیریت آموزش
مدت خدمت: ۱۳ ماه از مرداد ۱۳۹۱