سال جهش تولید با مشارکت مردم سه شنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۳

شهردار شهر پرند

مهندس رحمت اله پایدار با حکم استاندار تهران از تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ به عنوان شهردار پرند، سکاندار مدیریت شهری پرند شد. مهندس پایدار پیش از این عضو شورای اسلامی شهر پرند بود.


اخبار شهردار


شهرداران سابق
سعید آگشته
سعید آگشته
متولد بهمن ۱۳۵۳
ارشد شهرسازی، برنامه ریزی شهری
مدت خدمت: ۸ ماه از دی ۱۳۹۷
سید کاظم میری آشتیانی
سید کاظم میری آشتیانی
متولد مهر ۱۳۴۱
دیپلم اقتصاد
مدت خدمت: ۹ ماه از آذر ۱۳۹۶
شفا نظرپور
شفا نظرپور
متولد مرداد ۱۳۴۹
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران
مدت خدمت : ۱۰ ماه از آبان ۱۳۹۵
علی یحیی پور
علی یحیی پور
متولد آذر ۱۳۴۹
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدت خدمت : ۱۸ ماه از اسفند ۱۳۹۳
بهروز کاویانی
بهروز کاویانی
متولد آذر ۱۳۵۳
لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدت خدمت : ۱۴ ماه از شهریور ۱۳۹۲
فتحعلی همتی
فتحعلی همتی
متولد آذر ۱۳۴۱
لیسانس مدیریت آموزش
مدت خدمت: ۱۳ ماه از مرداد ۱۳۹۱