سال مهار تورم و رشد تولید پنج شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۲

شهردار شهر پرند

حمیدرضا اله‌یاری زاده ۱۳۶۴ از شهر تهران، دارای مدرک کارشناسی حسابداری و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی و دانشجوی دکترای ژئوپولیتیک از دانشگاه تهران است.

جوان‌ترین شهردار شهر پرند با ۱۰ سال سابقه فعالیت در شهرداری‌های تهران، در جلسه ششم شهریور ۱۴۰۰ با اخذ حداکثر آرای اعضای شورای اسلامی شهر و به تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ با حکم استاندار تهران به عنوان هشتمین شهردار شهر پرند انتخاب شد.

از جمله برنامه‌های وی ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری، توسعه گردشگری سلامت، اجرای طرح زیست شبانه، ایجاد مدیریت واحد شهری با هدف رفع تضادها و موانع مدیریتی و توسعه سرانه‌های ورزشی است.

 

سوابق اجرایی:

 

عناوین و تقدیرنامه‌ها اجرایی:

 

سوابق  آموزشی:

 

سوابق پژوهشی:

 

سوابق ورزشی:


اخبار شهردار


شهرداران سابق
سعید آگشته
سعید آگشته
متولد بهمن ۱۳۵۳
ارشد شهرسازی، برنامه ریزی شهری
مدت خدمت: ۸ ماه از دی ۱۳۹۷
سید کاظم میری آشتیانی
سید کاظم میری آشتیانی
متولد مهر ۱۳۴۱
دیپلم اقتصاد
مدت خدمت: ۹ ماه از آذر ۱۳۹۶
شفا نظرپور
شفا نظرپور
متولد مرداد ۱۳۴۹
کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران
مدت خدمت : ۱۰ ماه از آبان ۱۳۹۵
علی یحیی پور
علی یحیی پور
متولد آذر ۱۳۴۹
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مدت خدمت : ۱۸ ماه از اسفند ۱۳۹۳
بهروز کاویانی
بهروز کاویانی
متولد آذر ۱۳۵۳
لیسانس فقه و مبانی حقوق اسلامی
مدت خدمت : ۱۴ ماه از شهریور ۱۳۹۲
فتحعلی همتی
فتحعلی همتی
متولد آذر ۱۳۴۱
لیسانس مدیریت آموزش
مدت خدمت: ۱۳ ماه از مرداد ۱۳۹۱