سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها یکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱
ردیف عنوان شماره
۱ پروژه تکمیل ساختمان شهرداری پرند ۰۱۶۰۲
۲ خرید یک دستگاه ست هیدرو لیکی نجات آتش نشانی ۰۱۴۱۸
۳ پروژه بازار روز فاز ۶ شهر پرند ۰۱۶۰۱
۴ اجرای پروژه آسفالت  معابر شهر پرند تیرماه ۱۴۰۰ ۳۰
۵ پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز ۳ شهر پرند ۰۱۴۰۷
۶ رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله فاز ۳ شهر پرند خرداد ۱۴۰۱ ۰۱۱۵۹
۷ اجرای پروژه جدول گذاری معابر شهر پرند خرداد ۱۴۰۱ ۰۱۲۳۳
۸ اجرای پروژه کفپوش و پیاده رو سازی معابر شهر پرند خرداد ۱۴۰۱ ۰۱۲۳۴
۹ رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله شهر پرند ۰۱۱۵۹
۱۰ اجرای پروژه درزگیری و لکه گیری آسفالت معابر شهر پرند ۰۱۲۳۲
۱۱ اجرای پروژه آسفالت و روکش آسفالت  معابر شهر پرند ۰۱۱۶۸
۱۲ انجام بیمه گروهی پرسنل شهرداری پرند ۰۱۱۶۰
۱۳ پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز فاز ۳ شهر پرند ۰۰۲۶۳۴
۱۴ خط کشی ترافیکی معابر سطح شهر پرند ۰۰۲۴۰۲
۱۵ خرید وسایل بازی کودکان ، ست ورزشی و تجهیزات پارکی ۰۰۲۴۰۸
۱۶ خرید یک دستگاه  ست هیدرو لیکی نجات آتش نشانی ۰۰۱۷۳۳
۱۷ برون سپاری خدمات پیشگیری از سد معبر و اجرائیات ۰۰۲۱۱۳
۱۸ احداث پارک بانوان ۰۰۲۳۹۷
۱۹ انجام پروژه مطالعات فاز صفرو یک دریاچه مصنوعی شهر پرند ۰۰۲۱۱۸
۲۰ خرید و نصب علائم ترافیکی سطح شهر پرند ۰۰۲۱۱۵
۲۱ رفت و روب شهری و جمع آوری و انتفال زباله شهر پرند ۰۰۲۱۲۴
۲۲ اجرای پروژه احداث بازار روز میوه و تره بار فاز ۳ شهر پرند ۰۰۲۱۲۶
۲۳ اجرای پروژه احداث و ساخت سوله سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ شهر پرند ۰۰۲۱۱۴
۲۴ اجرای پیست تریال موتور سواری شهر پرند ۰۰۲۱۲۰
۲۵ اجرای پروژه آسفالت و لکه گیری معابر فاز دو شهر پرند ۰۰۱۹۴۸
۲۶ اجرای پروژه آسفالت و لکه گیری معابر فاز صفر شهر پرند ۰۰۲۱۲۸
۲۷ احداث زمین چمن مصنوعی ۰۰۱۹۴۳
۲۸ کفپوش و پیاده رو سازی معابر فاز یک شهر پرند از محل اعتبارات داخلی ۰۰۱۹۳۹
۲۹ آسفالت و لکه گیری فاز دو شهر پرند از محل اعتبارات داخلی ۰۰۱۹۴۸